Regulamin

Postanowienia ogólne

Składanie i realizacja zamówienia

Prawo odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

Wymiana towaru

Gwarancja i reklamacje

Płatności

Polityka ochrony prywatności

Odpowiedzialność

Prawa Własności Intelektualnej

Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez www.360sklep.pl, prowadzonym przez FM Facility Management Mieloch sp. j., numer NIP/REGON: 777-31-81-467 / 301538130, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000365220 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą przy ul. Batorego 89 62-080 Batorowo

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a 360sklep.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomości e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.360sklep.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

Wszystkie informacje zawarte na stronie na temat produktów łącznie z cenami nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy z art.71 Kodeksu Cywilnego. Ceny artykułów na stronie - pomimo zachowania wszelkich starań - mogą czasem różnić się od cen rzeczywistych.

Podczas składania zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być niezrealizowane.

Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

Kontakt z obsługą pod nr. telefonu +48 883 712 048 lub adresem email info@360sklep.pl.

Składanie i realizacja zamówienia

Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.360sklep.pl lub pod adresem mailowym info@360sklep.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz telefonicznie pod numerem 883 712 048 w dni robocze, w godzinach 9-16.

Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.

Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z 360sklep.pl.

360sklep.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

360sklep.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,

Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę Siódemka w celu doręczenia przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta każdy Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FM Facility Management spj. KRS 000365220, NIP 7773181467, Regon 301538130, 62-080 Batorowo ul S. Batorego 89, tel.883 712 048, mail: reklamacje@360sklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: FM Facility Management - 360sklep, 62-080 Batorowo ul S. Batorego 89 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru, widniejącej na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2.

Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

Wymiana towaru

Każdemu klientowi przysługuje prawo wymiany zamówionego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

Koszty odesłania towaru do 360sklep.pl ponosi klient.

Koszty odesłania wymienionego towaru pokrywa 360sklep.pl.

W przypadku wymian realizowanych za granicę, koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.

Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki.

Wszystkie wymiany staramy się załatwiać w dniu otrzymania przesyłki w innym wypadku wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

Gwarancja i reklamacje

Reklamacje towaru rozpatrujemy zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.1) (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Państwu nowego towaru pokrywa sklep.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Płatności

Klienci dokonujący zakupów w sklepie 360sklep.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.

Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

Klient może wybrać następujące formy płatności:

  • za pobraniem - należność pobiera kurier w imieniu 360sklep.pl,
  • kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU,
  • przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
  • bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu.

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

Płatności w terminie późniejszym można dokonać logując się do swojego konta w 360sklep.pl i wybierając zamówienie, które chcemy opłacić. Jeśli zamówienie jest nieopłacone, w zamówieniu na swoim koncie znajdziesz link, który przekieruje Cię do PayU lub PayPal, lub pozwoli wydrukować Ci formularz do przelewu bezpośredniego, który możesz dokonać ze swojego konta lub za pośrednictwem poczty.

Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

Polityka ochrony prywatności

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

Odpowiedzialność

W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu i wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania 360sklep, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Dołożymy wszelkich starań, aby 360sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania 360sklep, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Klientów sklepu łamiących niniejszy zasady i warunki oraz inne zasady związane z działalnością 360sklep.

Zastrzegamy sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w 360sklep na co Klient, korzystając ze 360sklep wyraża zgodę.

Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do 360sklep w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w 360sklep przysługują wyłącznie FM Facility Management Mieloch sp. j. lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania w 360sklep. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów. Korzystanie z 360sklep na przedstawionych zasadach i warunkach w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej. Zabronione jest bez zgody FM Facility Management Mieloch spj. wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do 360sklep o których powyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z 360sklep w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

Wydrukuj